Systemy jakości ISO

Na współczesnych międzynarodowych rynkach działa silna konkurencja. Z tego powodu przedsiębiorstwa, bez względu na swoją wielkość, muszą szukać sposobów tworzenia nowych dziedzin działalności, zachowując dotychczas istniejące oraz czynić je bardziej wydajnymi i efektywnymi. Wdrażanie systemów zarządzania jakością jest coraz bardziej popularną i skuteczną metodą osiągania tych celów. Przedsiębiorstwa dochodzą do wniosku, że systemy jakości nie tylko polepszają ogólną rentowność, ale znacznie umacniają ich pozycję na rynku i zwiększają zaufanie Klientów. Opracowanie i skuteczne wdrożenie systemu jakości jest uzależnione od wielkości firmy i zaangażowania pracowników. Może oznaczać olbrzymie i długoterminowe korzyści dla Państwa firmy i Waszych Klientów.

CZYTAJ

Dotacje UE

Uzyskanie dotacji unijnej jest procesem długotrwałym i wymagającym zaangażowania także ze strony przedsiębiorcy. W związku z tym nasza oferta nie opiera się tylko na opracowaniu dokumentacji konkursowej, ale obejmuje także odpowiednie przygotowanie firmy do uczestnictwa w procedurze aplikacyjnej, pomoc w zakresie dopracowania pomysłu inwestycyjnego, a także stałą współpracę i pomoc w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu.

CZYTAJ

Coaching

Przygotowujemy treść

CZYTAJ

Mediacje

"Wszystko, co słyszymy jest opinią, nie faktem. Wszystko co widzimy jest punktem widzenia, nie prawdą" Marek Aureliusz Kiedy spotykają się dwie osoby, tak naprawdę spotykają się ich dwa światy. I każdy swój świat uważa za prawdziwy i traktuje go jako punkt odniesienia.

CZYTAJ